David Dvořák - ceny a odhady motorových vozidel
 

DAVID DVOŘÁK - soudní znalec, ceny a odhady motorových vozidel

Valovská 1634, 253 01 Hostivice

Jmenován Městským soudem v Praze, ve smyslu ust. §1 odst. 2 vyhl. Ministerstva  spravedlnosti č. 37/ 1967 Sb, pro obor ekonomika , odvětví - ceny a odhady se zvl. specializací oceňování motorových vozidel.

Ověření údajů na justice.cz

Ochrana osobních údajů ve smyslu zákona č.101/200 sb. je zaručena.
lista
de en cz